Zásady ochrany osobních údajů

Udělujete tímto souhlas Samuelu Preislerovi, se sídlem Jateční 16, 407 21, Česká Kamenice, Česká republika, IČ: 14413949, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského úřadu v Děčíně, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • Jméno a přijmení,
 • e-mail,
 • telefonní číslo,
 • IČO,
 • DIČ,
 • životopis,
 • obsah zprávy a přílohy.

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem zpětného kontaktování na základě odeslané zprávy přes kontaktní formulář a dále pro zasílání newsletterů. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@modestio.cz, nebo dopisu na Jateční 16, 407 21, Česká Kamenice, Česká republika.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel softwaru pro rozesílání newsletterů.
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz z těchto osobních údajů.